top
Pytania i odpowiedzi

Czy wymiana okien zmniejszy zjawisko kondensacji?

W okresie jesienno-zimowym na szybach w pokojach występuje intensywna kondensacja pary wodnej, szczególnie na oknach od strony nawietrznej i na pierwszych szybach od strony zewnętrznej. Wentylacja pomieszczeń jest słaba. Kratki wentylacyjne są w kuchni i łazience.

Jak poradzić sobie ze zjawiskiem „ściekania wody po szybach", które są od zewnątrz? Czy wymiana okien zmniejszy zjawisko kondensacji, a może lepiej stosować jakieś doraźnie środki?

Wymiana okien jest jedynym skutecznym rozwiązaniem. Doraźnie może pomóc dokładne uszczelnienie okiennic wewnętrznych, aby zatrzymać migrującą z wnętrza parę wodną, która następnie wykrapla się na chłodnej szybie zewnętrznej. Nie można tego oczywiście zrobić we wszystkich oknach, bo zablokowana zostanie wymiana powietrza w budynku. Zjawisko wykraplania wody może również osłabić mocna wentylacja mechaniczna, która zapewni odciąg wilgotnego powietrza z pomieszczeń do kratek wentylacyjnych.

Aktualności
03/01/2019
System JB-D jest regulowanym systemem montażu okien w przestrzeni izolacji termicznej ścian budynków.

03/01/2019
Energooszczędne okna dla wymagających klientów

18/09/2014
Jesteśmy wśród najlepszych

16/02/2013
Okno o nazwie Passiv - line Ultra zdobyło złoty medal MPT 2013

Skąd wiesz o naszej firmie ?