top
Porady

Pamiętaj !!  Oznakowanie CE obowiązkowe od 1 lutego 2010 .
Symbol CE jest deklaracją producenta, że odpowiadają one istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Co powinniśmy wiedzieć przed zakupem, wymianą lub montażem nowych okien.

1. SPRAWDŹ GWARANCJĘ I RĘKOJMIĘ.

  • Jaki jest okres gwarancyjny i pogwarancyjny na okna (szyby mogą mieć osobną gwarancję), co gwarancja obejmuje? Kto jest gwarantem?
  • Czy drobne korekty w pierwszym roku użytkowania wliczone są w cenę (gwarancję) czy muszą być płacone ekstra?
  • Czy istnieje możliwość wykupienia ekstra serwisu np. na drobne naprawy i konserwację?
  • Czy firma oferuje serwis pogwarancyjny, co taki serwis obejmuje?
  • Jaki jest czas oczekiwania na stosowną naprawę w trakcie trwania i po gwarancji?
  • Czy firma udostępnia wraz z zakupem okien tzw. pakiet serwisowy (montaż okien, warunki konserwacji i gwarancji)?
2. PAMIĘTAJ O NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTACH, KTÓRE POWINIEN POSIADAĆ PRODUCENT OKIEN (PUNKT HANDLOWY).
a) Aprobatę Techniczną na każdy rodzaj produkowanych okien (różnych ram), a w przypadku wymagań nowej normy - dopuszczenie do obrotu, inaczej zwane Deklaracją Zgodności Wyrobu, poparte kartą charakterystyki wyrobu. Deklaracja Zgodności z nową normą PN-EN 14351 mówi „Niniejsza norma ma zastosowanie do: okien, drzwi balkonowych i zestawów okienno-drzwiowych uruchamianych ręcznie lub za pomocą napędu, przeznaczonych do zamontowania w pionowych otworach ściennych oraz okien dachowych przeznaczonych do zamontowania w pochyłych dachach.” Choć wyżej wymieniona norma jest w Polsce w fazie przejściowej, to coraz więcej dobrych producentów stolarki spełnia warunki techniczne wymagane przez tę normę. Deklaracja Zgodności (znakowanie znakiem CE), eliminuje potrzebę uzyskiwania Aprobaty Technicznej.
b) Dodatkowe certyfikaty np. certfikaty jakościowe, mogą potwierdzać klasę wyrobu i wysokie parametry techniczne funkcjonalne. Takie certyfikaty są mile widziane i nie jest to nic nadzwyczajnego. Certyfikaty na okna, szyby czy profile często są w posiadaniu dobrego producenta okien. To wyróżnia i nobilituje, a dla Ciebie jest pewną rękojmią dobrego, sprawdzonego produktu, dobrych okien, nie przez przypadek takie okna będziemy nazywali "Oknami z Klasą".

3. UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY.

Poproś o kopię takiej Umowy, zapoznaj się z jej warunkami. Sprawdź dokładnie zapisy dotyczące przysługujących Ci praw, ale i obowiązków np. przestrzegania warunków konserwacji okien. Warto negocjować, warto zapytać o szczegóły i nie tylko zaspokoić ciekawość, ale po prostu wiedzieć, żeby móc porównać.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji zależy od wielu czynników, w każdym przypadku powinien być realizowany zgodnie z wcześniej poczynionymi ustaleniami. W innym przypadku przysługuje Ci odwołanie się do szczegółowych zapisów Umowy i możliwości uzyskania rabatu lub innego zadośćuczynienia za możliwe opóźnienia
żródło ; infookno.pl

Aktualności
03/01/2019
System JB-D jest regulowanym systemem montażu okien w przestrzeni izolacji termicznej ścian budynków.

03/01/2019
Energooszczędne okna dla wymagających klientów

18/09/2014
Jesteśmy wśród najlepszych

16/02/2013
Okno o nazwie Passiv - line Ultra zdobyło złoty medal MPT 2013

Skąd wiesz o naszej firmie ?